Medal PRO MEMORIA Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
Aktualności
Kontakt, Godziny otwarcia
Misja i historia biblioteki
Status prawny i organizacja Biblioteki
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Tuszów Narodowy
Kalendarz imprez
Konkursy
Konkurs literacki "Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary"
Biblioteczne publikacje
Medale i odznaczenia
Jubileusze
Centrum Pamięci Generała W.E. Sikorskiego
Fotografie, dokumenty, skany dot. gen. Sikorskiego
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego
Położenie i historia gminy
Informacja turystyczna
Biografie mieszkańców
Galerie
Realizowane projekty

Realizowane projekty

Historyczny drogowskaz


Trzy bibliotekarki: Krystyna Matkowska, Beata Mazur i Patrycja Krempa założyły grupę nieformalną Historyczny Drogowskaz, pod skrzydłami Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego im. gen. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym. Grupa w ramach programu „Akademia Aktywnych Obywateli – Podkarpackie Inicjatywy Lokalne” złożyła wniosek

o dofinansowanie inicjatywy pt. „Historia na wyciągnięcie ręki”. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie przez niezależna komisję Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu. Dzięki pozyskanym funduszom będzie możliwe wydanie publikacji „Listy i rozkazy Generała Sikorskiego”, zakupienie sprzętu fotograficznego i przeprowadzenie konkursu multimedialnego „Warto zobaczyć”. Inicjatywa realizowana będzie w miesiącach wrzesień-listopad 2014. Całkowity koszt projektu: 5240,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Funduszu Inicjatyw Lokalnych: 4000,00 zł,

wkład własny (finansowy, rzeczowy, pracy): 1240,00 zł


Nowoczesna biblioteka w Tuszowie Narodowym – pamięta o przeszłości
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym  zmieniła swój wizerunek. W 2010 roku trwały prace remontowo budowlane, w wyniku których dobudowane zostały nowe pomieszczenia do istniejącego budynku bibliotecznego. 
Dzięki tej inwestycji biblioteka zwiększyła swoją powierzchnię użytkową o 150m2
W wyniku rozbudowy powstała nowoczesna sala wystawowa, izba pamięci generała Sikorskiego przekształcona została w Centrum Pamięci, a wypożyczalnia i czytelnia biblioteczna wyposażona w nowe meble i dodatkowe  stanowiska komputerowe. Cały obiekt objęty został monitoringiem (system kamer i sygnalizacji) podłączonym do Agencji Ochrony. Wejście do budynku oraz łazienka zostały dostosowane dla niepełnosprawnych. Wokół budynku ułożono chodniki z kostki brukowej. W starej części budynku wymieniono stolarkę okienno drzwiową, odremontowano holl,  odnowiono elewację zewnętrzną i wymieniono pokrycie dachowe. 

Projekt rozbudowy współfinansowany był z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Pamięci Generała Władysława Sikorskiego – dobudowa sal muzealno-wystawowych przy domu urodzenia gen. Wł. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym.”

Całkowita wartość projektu: 515 335, 20 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 437 968, 55 PLN.

Całość inwestycji,  wykonywana była pod nadzorem konserwatora Zabytków, tak aby nie zakłócić dotychczasowej architektury i estetyki domu urodzenia generała Sikorskiego- będącego od 1977 roku siedziba biblioteki. 
Z chwilą otwarcia biblioteki w nowych warunkach lokalowych zwiększa się zainteresowanie jej pracą, zbiorami, organizowanymi przez nią imprezami, spotkaniami, konkursami.
Różne formy pracy biblioteki z czytelnikiem:

  • konkursy,
  • lekcje biblioteczne,
  • spotkania autorskie,
  • promocje książek,
  • wystawy,
  • głośne czytanie bajek,
  • słuchowiska bajek, wierszy,
  • zajęcia plastyczne z dziećmi,
  • pogadanki, odczyty,
  • lekcje historyczne.

 

"AKTYWNA BIBLIOTEKA 2010"

 
 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce rozstrzygnęła konkurs Grantowy "Aktywna Biblioteka 2010"". Konkurs miał na celu pomoc finansowa dla bibliotek na realizację pomysłów związanych z Planem Rozwoju Biblioteki. Do konkursu zgłoszono 235 wniosków. Dofinansowanie otrzymało 78 wniosków  zgłoszonych z różnych stron Polski.  Z terenu powiatu mieleckiego do dofinansowania zakwalifikowały się  dwa projekty na zadania zaplanowane do realizacji w 2011 roku  opracowane przez  Gminną Bibliotekę Publiczną w Tuszowie Narodowym.
Łączna kwota dotacji wyniesie 10 000, 00 złotych. 
 

Pierwszy projekt "Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki"  dotyczy m.in. opracowania i uruchomienia strony internetowej biblioteki na której zostaną umieszczone zdigitalizowane historyczne zdjęcia i dokumenty ze zbiorów Centrum Pamięci generała Sikorskiego. 
 

Drugi z kolei "Biblioteka w Tuszowie Narodowym otwarta na dzieci i młodzież" polega na zintegrowaniu wokół biblioteki osób młodych tak aby była ona przez nich postrzegana jako miejsce spotkań, spędzania wolnego czasu w przyjaznej i serdecznej atmosferze.  Cel zostanie osiągnięty poprzez  organizowanie konkursów, zajęć w kółkach zainteresowań, dyskusji nad książkami, wakacyjnych zabaw. 


Akademia Orange - realizowane projekty

Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym wraz z filiami bibliotecznymi w Maliniu, Jaślanach, Ławnicy i Sarnowie przystąpiła do programu Akademia Orange dla bibliotek. w związku z tym otrzymała w 2010 roku dotację Fundacji Orange celem internetyzacji palcówek bibliotecznych. Kwota dotacji wyniosła 3 622,01 zł. W 2011 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 3750,05 zł. Dotacja została wykorzystana na popularyzację i zwiększenie wykorzystywania Internetu przez pracowników i użytkowników bibliotek. W szczególności nacisk kładziony był na udostepnienie możliwości korzystania z dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach bibliotecznych.


strona główna    /    kontakt 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek po nazwą
"Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki".

Copyright © 2011. Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowymlicznik odwiedzin: 273615