Medal PRO MEMORIA Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
Aktualności
Kontakt, Godziny otwarcia
Misja i historia biblioteki
Status prawny i organizacja Biblioteki
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Tuszów Narodowy
Kalendarz imprez
Konkursy
Konkurs literacki "Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary"
Biblioteczne publikacje
Medale i odznaczenia
Jubileusze
Centrum Pamięci Generała W.E. Sikorskiego
Fotografie, dokumenty, skany dot. gen. Sikorskiego
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego
Położenie i historia gminy
Informacja turystyczna
Biografie mieszkańców
Galerie
Realizowane projekty

Jubileusze

60 lecie biblioteki
 

24 października 2009 roku odbyła się główna uroczystość poświęcona obchodom 60 lecia istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym.
Na obchody licznie przybyli zaproszenie goście, przedstawiciele czytelników i bibliotekarze z terenu gminy oraz zaprzyjaźnionych bibliotek.

 
Po powitaniu, zaprezentowaniu dorobku oraz działalności biblioteki, Renata Paterak dyrektor biblioteki, złożyła podziękowania osobom, instytucjom, władzom samorządowym wszystkich szczebli, stowarzyszeniom, za współpracę, pomoc w rozwoju biblioteki, przygotowaniu uroczystości jubileuszowych poprzedzonych licznymi imprezami kulturalno oświatowymi. W sposób szczególny bibliotekarzom, na ręce swojej poprzedniczki Marii Hałaj, która kierowała tuszowska biblioteką w latach 1963-1990 i była inicjatorka remontu domu urodzenia generała Sikorskiego oraz założyła w strukturze biblioteki izbę pamięci generała.

 
Z kolei wielu zaproszonych gości składało gratulacje i życzenia. 
Ks. Dr Jacek Nowak Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie nawiązał do pięknych chwil, które przeżywał w tej bibliotece, w kąciku czytelniczym dla najmłodszych, urządzonym przez ówczesna kierowniczkę Panią Marię Hałaj.

 
O znaczeniu Tuszowskiej biblioteki, szlachetności wymaganej w zawodzie bibliotekarza i roli jaką odgrywa GBP mówił senator RP Władysław Ortyl. Nawiązał w swoim wystąpieniu do nagrody Zarządu Województwa Podkarpackiego, którą za swoja pracę w 2009 roku otrzymała Renata Paterak dyrektor biblioteki. 
Andrzej Chrabąszcz Starosta Powiatu Mieleckiego ukazał znaczenie tuszowskiej biblioteki w promocji nie tylko gminy ale całego powiatu. Mówił m.in. że fenomen tuszowskiej biblioteki wiąże się z jej nietypową działalnością związaną z pracą bibliotekarzy i dyrektora biblioteki na rzecz społeczności lokalnej tuszowskiej gminy, poprzez współprace z parafiami, szkołami, stowarzyszeniami. 
Uchwałą Zarządu Powiatu, za zasługi w pracy bibliotekarskiej medalami Dziesięciolecia Powiatu zostali odznaczeniu następujący bibliotekarze: Maria Hałaj, Maria Marek, Anna Hyjek Natalia Matkowska, Krystyna Matkowska i Renata Paterak.

 
O wysokim poziomie kultury w gminie Tuszów Narodowy i znaczeniu biblioteki w jej tworzeniu mówił wójt gminy w Tuszowie Narodowym Andrzej Kałuża. 
Gratulacje i podziękowania za współpracę na ręce dyrektora biblioteki składali również: poseł Krzysztof Popiołek, ppłk Mirosław Ciesielski- komendant WKU Mielec, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki w Rzeszowie Stanisław Turek, Miejskiej Biblioteki w Mielcu Maria Błażków, GBP w Padwi Teresa Borowiec, Prezes TMZM Jerzy Kazana, Grupy Literackiej Słowo Zbigniew Michalski, dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym Stanisława Kardyś, Szkoły Podstawowej im. gen. Sikorskiego Małgorzata Wieczerzak, dyrektor WDKSiR w Grochowem Mariola Pelic, Jerzy Rzepka Prezes TSK im. gen. Sikorskiego, Tomasz Pycior – literat. Po gratulacjach wybitni rzeszowscy recytatorzy dr Stach Ożóg – wykładowca uniwersytetu rzeszowskiego i Dorota Kwoka malarka, poetka animatorka kultury zaprezentowali utwory ze zbiorku poezji „Strzeż mowy ojców strzeż ojców wiary”, który na tą okoliczność został wydany przez bibliotekę przy współpracy z tuszowską parafią, co ma związek z konkursem pod tym samym tytułem organizowanym od 2007 roku. Każdy biorący udział w uroczystości otrzymał na pamiątek ten tomik poezji.
Druga część spotkania odbyła się w Publicznym Gimnazjum dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Stanisławy Kardyś. Koszty uroczystości (poczęstunku pokryte zostały z srodków PIS na zadanie Biblioteka integruje, bawi, uczy, wychowuje”


 

20 lecie Izby Pamięci
 

13 sierpnia w piątek odbyły się w Tuszowie Narodowym powiatowe obchody Dnia Wojska Polskiego połączone z 90 rocznicą zwycięstwa pod Warszawą, 20 leciem Towarzystwa Społeczno Kulturalnego im. gen. Sikorskiego i 20 leciem Izby Pamięci generała- funkcjonującej w strukturze Gminnej Biblioteki Publicznej. Obchody uświetniła asysta wojskowa 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Orkiestra Garnizonu Rzeszów. Miały one charakter religijno-patriotyczny. Rozpoczęły się mszą świętą w tuszowskim kościele parafialnym. Koncelebrze przewodniczył ks. biskup dr Krzysztof Nitkiewicz - Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej. Dalsza część uroczystości odbyła się pod pomnikiem generała Sikorskiego przed domem jego urodzenia. W tej części głos zabierali Starosta Powiatu Mieleckiego Andrzej Chrabąszcz, który m.in. powiedział :„Nie bez powodu uroczystości rocznicowe odbywają się w Tuszowie Narodowym, który znany jest w całej Polsce jako miejsce urodzenia Generała Władysława Sikorskiego. Imię Generała staje się swego rodzaju klamrą spinającą obchodzone dziś rocznice.  
 

Następnie ppłk Mirosław Ciesielski komendant WKU Mielec mówił o znaczeniu bitwy warszawskiej w historii RP i Europy oraz Święcie Wojska Polskiego. 
Po nim prezes TSK im. gen. Sikorskiego Jerzy Rzepka ukazał historię Towarzystwa, jego osiągnięcia na przestrzeni ostatnich lat oraz nawiązał do ważnych uroczystości religijno - patriotycznych z udziałem wielu znamienitych gości, które odbywały się w Tuszowie Narodowym. Podkreślił, że 125 rocznica urodzin generała  i 65 jego tragicznej śmierci odbywały się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 
 

W czasie uroczystości siedmiu podoficerów rezerwy z terenu powiatu mieleckiego otrzymało patenty  oficerskie,  a dwóch kombatantów Pan Jan Mejza i Pan Wojciech Grzesiakowski awans na stopień kapitana. 
Pan Andrzej Chrabąszcz Starosta Powiatu, otrzymał Złoty Medal za Zasługi dla LOK, a Pan ppłk Mirosław Ciesielski komendant WKU Odznakę za Zasługi od Zarządu Głównego Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych. 
 

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał wójt gminy Tuszów Narodowy Andrzej Kałuża. Powiedział m.in. „Dla gminy Tuszów Narodowy to zaszczyt że powiatowe obchody 90 rocznicy bitwy warszawskiej, połączone z dniem wojska polskiego oraz 20-leciem Izby Pamięci Gen. Sikorskiego działającej w strukturze naszej gminnej biblioteki, 20 leciem Towarzystwa Społeczno Kulturalnego im. gen Sikorskiego odbywają się w Tuszowie Narodowym”. 
 

Następnie podziękował wszystkim, którzy przybyli na uroczystość, brali w niej aktywny udział i przyczynili się do jej przygotowania. Zaakcentował, iż w roku obchodzonych rocznic, budowane jest Centrum Pamięci generała Sikorskiego, które będzie spełnieniem, testamentu naszych przodków walczących o wolną i niepodległą Polskę.
Zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu orkiestry wojskowej i wpisać sie do Złotej Księgi Izby Pamięci. W czasie pamiątkowych wpisów przybyłym gościom na czele z ks. biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem, parlamentarzystami ziemi mieleckiej, ks. Jackiem Nowakiem Rektorem WSD w Tarnowie, historię i plany przekształcenia Izby w Centrum Pamięci ukazała Renata Paterak - dyrektor biblioteki. 
Po zakończeniu części oficjalnej organizatorzy uroczystości w czasie spotkania integracyjnego w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II wręczali pamiątkowe ryngrafy.
Uroczystości zostały sfinansowane z środków: Starostwa Powiatowego w Mielcu poprzez dotację celową dla TSK im gen. Sikorskiego i środków Programu Integracji Społecznej (PPWOW), na zadanie realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tuszowie Narodowym.55 lat biblioteki Sarnów


11 października 2011r. o godz. 1600 w Domu Strażaka w Sarnowie odbyła się promocja kolejnego tomiku poezji Natalii Matkowskiej pt. „Te wiersze sercem piszę” połączona z obchodami 55 rocznicy utworzenia biblioteki w Sarnowie. Na spotkanie licznie przybyli zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Tuszów Narodowy- Andrzej Głaz, Przewodniczący Rady Gminy -Waldemar Maziarz, Proboszcz Parafii Sarnów ks. Józef Węglicki, przedstawiciele Grupy Literackiej „Słowo”, Dyrektor Biura Senatora Władysława Ortyla - Joanna Rębiś , dyrektor MBP w Mielcu - Maria Błażków, dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuszowie Narodowym -Małgorzata Wieczerzak ,dyrektor Wiejskiego Domu Kultury w Grochowem -Mariola Pelic, bibliotekarze z terenu gminy, sołtysi Sarnowa i Dębiaków, mieszkańcy, najbliższa rodzina i przyjaciele autorki. Jubileusz uświetnił piękny występ Pań zespołu śpiewaczego „Kalina” z WDKiR w Grochowem. Zebranych zachwycił skecz „Sąd nad książką” w wykonaniu najmłodszych czytelników biblioteki przygotowany pod kierownictwem bibliotekarki Katarzyny Hyjek. Mówił on o potędze książki, w obecnych czasach dominowanej przez komputer i internet.
 
W czasie uroczystości sekretarz gminy w Tuszowie Narodowym Renata Paterak, przedstawiła historię powstania biblioteki w Sarnowie oraz zaprezentowała sylwetkę Pani Natalii Matkowskiej. Wspomniała o twórczości lokalnej poetki, początkowo ukrywanej w szufladzie, która zadebiutowała w konkursie literackim „Strzeż mowy ojców strzeż ojców wiary” - w 2005r., zdobywając nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego. W 2009 r. biblioteka w Tuszowie Narodowym wydała jej pierwszy tomik poezji pt. „Kazał nam pisać”. „Pani Matkowska jest ściśle związana z biblioteką, gdyż od początku jej powstania, w 1956 r. do roku 1990 pracowała w niej jako bibliotekarka”. Ponadto wspomniała o bogatej historii książki, znaczeniu biblioteki w szerzeniu kultury oraz oświaty, w tym w Sarnowie.
 
Wójt Gminy Tuszów Narodowy- Andrzej Głaz, w swoim wystąpieniu odniósł się do roli poezji Pani Natalii w krzewieniu wartości religijnych, patriotycznych i ukazywaniu piękna oraz problemów polskiej wsi. W tym celu zaprezentował wiersz autorki pt. „Chłop polski”. W sposób szczególny podziękował jej za jej pracę na rzecz rozwoju i promocji książki oraz czytelnictwa i biblioteki w Sarnowie. Gratulując postawy i aktywności zachęcał autorkę do dalszego pisania, deklarując wydanie kolejnego tomiku. Wójt podziękował również tym wszystkim, którzy przyczynili się do powstania i rozwoju biblioteki w Sarnowie, odgrywającej tak duża rolę w środowisku lokalnej społeczności.
 
„Pani Matkowska prezentuje w swojej poezji jasne i przejrzyste zasady, które pozwalają człowiekowi przejść przez życie szczęśliwie i z godnością”- mówiła Małgorzata Wieczerzak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Tuszowie Narodowym, która dokonała wyboru utworów zamieszczonych w tomiku oraz ich korekty.
 
Po oficjalnych wystąpieniach głos zabrała sama autorka, która ze wzruszeniem dziękowała gościom za przybycie i wspólne z nią świętowanie oraz tak wiele ciepłych słów skierowanych pod jej adresem.
 
Uroczystość była też okazją do wręczenia listów gratulacyjnych dla obecnej bibliotekarki Katarzyny Hyjek i emerytowanej Anny Hyjek oraz pamiątkowych książek wykonanych przez dzieci podczas zajęć plastycznych wzorowym czytelnikom i bibliotekarzom. Wręczenia dokonał Wójt Gminy Tuszów Narodowy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy.
 
Miła serdeczna, przyjazna niemal rodzinna atmosfera sprawiała, że dzień ten na długo pozostanie w pamięci wszystkich biorących udział w uroczystości.


strona główna    /    kontakt 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek po nazwą
"Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki".

Copyright © 2011. Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowymlicznik odwiedzin: 275878