Medal PRO MEMORIA Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
Aktualności
Kontakt, Godziny otwarcia
Misja i historia biblioteki
Status prawny i organizacja Biblioteki
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Tuszów Narodowy
Kalendarz imprez
Konkursy
Konkurs literacki "Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary"
Biblioteczne publikacje
Medale i odznaczenia
Jubileusze
Centrum Pamięci Generała W.E. Sikorskiego
Fotografie, dokumenty, skany dot. gen. Sikorskiego
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego
Położenie i historia gminy
Informacja turystyczna
Biografie mieszkańców
Galerie
Realizowane projekty

KonkursyGminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym 
Filia Biblioteczna w Jaślanach i Maliniu 
ogłasza konkurs plastyczny „Mój ulubiony bajkowy bohater”

1. Cele konkursu:
- promocja czytelnictwa wśród dzieci;
- propagowanie aktywności i kultury czytelniczej;
- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne;
- odczuwanie radości z tworzenia dzieła plastycznego.
2. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów klas 0-III 
3. Prace należy składać w terminie od 20.03.2019 do 24.04.2019 r. do filii bibliotecznej w Jaślanach lub Maliniu. 
4. Warunki uczestnictwa:
- tematyka prac plastycznych dotyczy portretu bohatera ulubionej książki (bajki, baśni, opowiadania)
- technika wykonania prac – dowolna ( rysunek, wyklejanka, wydzieranka itd.)
- format prac plastycznych: A4 lub A3
- każdy z uczestników składa maksymalnie jedną pracę,
- każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko uczestnika, grupa/klasa, imię bajkowego bohatera, tytuł książki.
5. Prace zostaną zaprezentowane w filii bibliotecznej w Jaślanach i Maliniu
6. Uczestnik (opiekun) musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych
7. Konkurs zostanie podsumowany przez komisję konkursową składającą się z bibliotekarzy, 
a nagrodzeni uczestnicy o wygranej zostaną poinformowani drogą telefoniczną i na stronie 
internetowej biblioteki. Po nagrodę należy zgłosić się osobiście w filii bibliotecznej w 
Jaślanach lub Maliniu. 
8. Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:
- oryginalność
- zgodność z tematem
- pomysłowość
- estetyka wykonania pracyREGULAMIN KONKURSU WIELKANOCNEGO
"ZMALOWANKI"


CELE KONKURSU:

1. Propagowanie folkloru i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
2. Pobudzanie inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania pisanek wielkanocnych.
3. Kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej 
z obrzędami okresu Wielkiej Nocy. 
4. Rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów.
5. Promowanie twórczości dziecięcej.
6. Integracja dzieci przez sztukę.
7. Prezentacja pisanek wielkanocnych jako elementu kultury chrześcijańskiej i narodowej.

REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 0 – III Szkół Podstawowych w Gminie Tuszów Narodowy
2. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do odebrania z placówki bibliotecznej szablonu jajka, tylko prace wykonane na szablonie będą brane pod uwagę. 
3. Prace należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym do dnia
8 kwietnia 2019 roku w godzinach pracy biblioteki. 
4. Konkurs zostanie podsumowany przez komisję konkursową składającą się z bibliotekarzy, a wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki www.bibliotekatuszow.pl oraz na Facebooku biblioteki. Po nagrodę należy zgłosić się osobiście w GBP Tuszów Narodowy. 
5. Prace zostaną zaprezentowane w GBP Tuszów Narodowy. 
6. Uczestnik (opiekun) musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika do szablonu konkursowego. 
7. Prace konkursowe należy podpisać: imię i nazwisko, klasa, szkoła. 
8. Komisja oceni prace według następujących kryteriów:
- ogólne wrażenie artystyczne
- oryginalność i pomysłowość prac 
- opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów
- wkład pracy
- walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki)
- estetyka wykonania
Ocena zostanie dokonana w dwóch kategoriach wiekowych:
- kategoria I – klasy 0 i I
- kategoria II – klasy II i III

Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym ogłasza XIII edycję gminnego konkursu plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Tuszów Narodowy
„Najpiękniejsza ilustracja książkowa”

Celem konkursu jest promocja książki i czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych. 
Konkurs trwał będzie w okresie: od 3 kwietnia 2019r. do 29 kwietnia 2019r.

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką na formacie A-3 (inne formaty nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej) i mają ukazywać motyw z dowolnie przeczytanej książki. 

Do każdej pracy na jej odwrocie należy dołączyć informację zawierającą: 
• autora i tytuł prezentowanej książki
• nazwisko i imię autora pracy konkursowej
• klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna
• Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik do regulaminu)

Do oceny będą brane pod uwagę prace indywidualne, pomysłowe, starannie wykonane i oryginalne. Ocena nastąpi w dwóch kategoriach wiekowych:
• klasy I-III
• klasy IV-VI

Osobno ocenione zostaną prace klas „0” i Oddziałów Przedszkolnych. 

Prace można przekazywać do 29-04-2019r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie N. lub Filii Bibliotecznych w Jaślanach, Maliniu, Ławnicy i Sarnowie. Powołana Komisja konkursowa dokona oceny prac, przyzna nagrody rzeczowe nagrodzonym oraz wyróżnionym.

W Tygodniu Bibliotek., w czytelni GBP będzie miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród o czym poinformujemy szkoły telefonicznie, po ocenie komisji konkursowej. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Załącznik:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu i celach promocyjnych. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym (Tuszów Narodowy 233, 39-332 Tuszów Narodowy). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.
Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

………….………………………
(data i podpis) (w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego)

strona główna    /    kontakt 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek po nazwą
"Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki".

Copyright © 2011. Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowymlicznik odwiedzin: 275877