Medal PRO MEMORIA Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
Aktualności
Kontakt, Godziny otwarcia
Misja i historia biblioteki
Status prawny i organizacja Biblioteki
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Tuszów Narodowy
Kalendarz imprez
Konkursy
Konkurs literacki "Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary"
Biblioteczne publikacje
Medale i odznaczenia
Jubileusze
Centrum Pamięci Generała W.E. Sikorskiego
Fotografie, dokumenty, skany dot. gen. Sikorskiego
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego
Położenie i historia gminy
Informacja turystyczna
Biografie mieszkańców
Galerie
Realizowane projekty

Aktualności

Zarządzenie Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym


Zarządzenie nr 2/2020
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym
z dnia 6 maja 2020 roku
w sprawie otwarcia placówek bibliotecznych w okresie panującej epidemii COVID-19

§1
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa Covid-19 zapisy odnoszące się do działalności bibliotek: § 7 ust. 2 pkt. 2 oraz § 8 ust.
3 pkt. 1.

zarządzam co następuje:

§2 
Z dniem 7 maja 2020 roku z ograniczeniami otwarte zostają placówki biblioteczne w: Tuszowie Narodowym, Jaślanach i Maliniu. Placówki w Sarnowie i Ławnicy pozostają zamknięte do 22 maja 2020r. 

Godziny i dni otwarcia bibliotek oraz ilość czytelników przebywających jednocześnie w placówce:
GBP Tuszów Narodowy: poniedziałek w godz. 12:00 – 16:00, wtorek – piątek w godz. 10:00- 15:00 ilość osób w bibliotece: 2
Filia Jaślany: poniedziałek, środa w godz. 10:00- 15:00, piątek 11:00-16:00, ilość osób w bibliotece 4 osoby
Filia Malinie: wtorek, czwartek 10:00- 15:00, ilość osób w bibliotece: 4 osoby
GBP Tuszów: 17 5839967 patrycja.krempa@gmail.com
Filia Jaślany i Malinie: 17 7734726 mbeata7@op.pl

Biblioteki ograniczają swoją działalność jedynie to zwrotu książek i wypożyczania bez wolnego dostępu do książek dla czytelników. Do odwołania zostaje zawieszona działalność czytelni, korzystania z usług ksero, korzystania z dostępu do Internetu, wypożyczalnia czasopism. Zostają wstrzymane wszystkie planowane imprezy, zajęcia. 

W każdej placówce bibliotecznej zostały zmontowane ekrany z pleksy, płyny do dezynfekcji rąk dla pracowników i czytelników oraz rękawiczki jednorazowe nitrylowe dla pracowników i jednorazowe foliowe dla czytelników.
Książki oddane przez czytelników będą poddawane 5-dniowej kwarantannie na wydzielonych do tego celu regałach, pudłach. Książki będą opatrzone datą zwrotu i po zakończeniu kwarantanny zostaną oddane na półki do wypożyczenia. 

§3
Zasady obowiązujące czytelników po otwarciu Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym i Filii Bibliotecznych:
1. Czytelnicy, którzy chcą zwrócić bądź wypożyczyć nasze zbiory muszą przebywać w bibliotece w maseczce.
2. Działalność naszych bibliotek ogranicza się do przyjmowania zwrotów oraz wypożyczania zamówionych książek.
3. Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru i pomieszczeń bibliotecznych.
4. Czytelnicy będą mogli zamawiać książki telefonicznie, mailowo oraz odbierać je w wybranej, otwartej placówce.
5. Przed wejściem do biblioteki czytelnik musi zdezynfekować ręce i własne rękawiczki płynem dezynfekującym.
6. Po wejściu do biblioteki i przy zwrocie należy stanąć przed ladą w wyznaczonym miejscu.
7. Rezygnujemy z następujących usług we wszystkich naszych palcówkach:
• świadczenia usług ksero,
• dostępu do Internetu dla czytelników,
• udostępniania toalet czytelnikom,
• przyjmowania darów od czytelników,
• korzystania ze zbiorów na miejscu,
• udostępniania czasopism.
9. Wszystkie zbiory obowiązkowo po powrocie do biblioteki zostaną poddane 5-dniowej kwarantannie.
10. W bibliotekach może przebywać określona liczba osób w zależności od wielkości holu bibliotecznego: Tuszów Narodowy 2 osoby, Jaślany 4 osoby, Malinie 4 osoby.
W przypadku wątpliwości, że podjęte przez nas działania niewystarczająco zabezpieczają Państwa przed koronawirusem prosimy o zwrot książek i powstrzymanie się przed wyborem i wypożyczeniem nowej lektury. Będziemy dokładali wszelkich starań, aby nasi pracownicy i czytelnicy mogli czuć się bezpiecznie. Sytuacja będzie monitorowana na bieżąco i w przypadku potrzeby konieczności zmian w procedurach będziemy reagowali natychmiast.


§4 
Zasady obowiązujące Bibliotekarzy w okresie zaostrzonego rygoru sanitarnego w bibliotece.
1. Bibliotekarz zobowiązany jest do dbania o własne bezpieczeństwo i Czytelników poprzez udostępnione i stosowanie środków ochrony osobistej.
2. Przy obsłudze Czytelnika należy założyć jednorazowe rękawiczki, przyłbicę i każdorazowo zdezynfekować ręce i blat przy którym obsługiwany był Czytelnik.
3. Bibliotekarz samodzielnie wybiera książki dla Czytelnika.
4. Książki oddane należy na koniec dnia pracy odłożyć w wydzielone miejsce w bibliotece na okres 5-dniowej kwarantanny. Książki należy opatrzeć kartką z datą zwrotu, a po okresie kwarantanny przenieść je na półki do wypożyczenia. Książek nie wolno dezynfekować żadnymi płynami, ozonować itp.
5. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi Czytelnika jeśli ten jest wyraźnie chory lub ma objawy wskazujące na zakażenie wirusem.

§5
Zasady obowiązujące osoby odpowiedzialne za czystość w budynkach bibliotek w okresie zaostrzonego rygoru sanitarnego w bibliotece.
1. Osoba sprzątająca zobowiązana jest do dbania o własne bezpieczeństwo i Czytelników poprzez udostępnione i stosowanie środków ochrony osobistej.
2. Dezynfekcję należy przeprowadzić przed rozpoczęciem dnia pracy i po jego zakończeniu, dodatkowo w ciągu dnia należy przecierać blaty stołów, poręcze, klamki i inne miejsca, które mogły mieć kontakt z osobami spoza biblioteki.
3. Brak lub zużycie niezbędnych do dezynfekcji środków należy zgłosić do Dyrektora Biblioteki.


§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07.05.2020 roku i obowiązuje do odwołania. 


Patrycja Krempa 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie Narodowym 


07.05.2020


« powrót


strona główna    /    kontakt 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek po nazwą
"Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki".

Copyright © 2011. Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowymlicznik odwiedzin: 261035