Medal PRO MEMORIA Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
Aktualności
Kontakt, Godziny otwarcia
Misja i historia biblioteki
Status prawny i organizacja Biblioteki
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Tuszów Narodowy
Kalendarz imprez
Konkursy
Konkurs literacki "Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary"
Biblioteczne publikacje
Medale i odznaczenia
Jubileusze
Centrum Pamięci Generała W.E. Sikorskiego
Fotografie, dokumenty, skany dot. gen. Sikorskiego
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego
Położenie i historia gminy
Informacja turystyczna
Biografie mieszkańców
Galerie
Realizowane projekty

Aktualności

Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bajkowy bohater”


Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym 
Filia Biblioteczna w Jaślanach i Maliniu 
ogłasza konkurs plastyczny 
„Mój ulubiony bajkowy bohater”1. Cele konkursu:
- promocja czytelnictwa wśród dzieci;
- propagowanie aktywności i kultury czytelniczej;
- rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci poprzez prace plastyczne;
- odczuwanie radości z tworzenia dzieła plastycznego.
2. Konkurs adresowany jest do przedszkolaków oraz uczniów klas 0-III
3. Prace należy składać w terminie od 10.02.2020 r. do 28.02.2020 r. do filii bibliotecznej w Jaślanach i Maliniu.
4. Warunki uczestnictwa:
- tematyka prac plastycznych dotyczy portretu bohatera ulubionej książki (bajki, baśni, opowiadania)
- technika wykonania prac – dowolna ( rysunek, wyklejanka, wydzieranka itd.)
- format prac plastycznych: A4 lub A3
- każdy z uczestników składa maksymalnie jedną pracę,
- każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko uczestnika, grupa/klasa, imię bajkowego bohatera, tytuł książki.
5. Prace zostaną zaprezentowane w filii bibliotecznej w Jaślanach i Maliniu.
6. Uczestnik (opiekun) musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika do regulaminu konkursu.
7. Konkurs zostanie podsumowany przez komisję konkursową składającą się z bibliotekarzy,
a nagrodzeni uczestnicy o wygranej zostaną poinformowani drogą telefoniczną i na stronie internetowej biblioteki. Po nagrodę należy zgłosić się osobiście w filii bibliotecznej
w Jaślanach i Maliniu.
9. Prace będą oceniane wg następujących kryteriów:
- oryginalność
- zgodność z tematem
- pomysłowość
- estetyka wykonania pracy

Załącznik:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ……………………………………………… oraz wykorzystanie wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu i celach promocyjnych. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym (Tuszów Narodowy 233, 39-332 Tuszów Narodowy). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

………….………………………

                                                                           (data i podpis)(w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego)


07.02.2020


« powrót


strona główna    /    kontakt 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek po nazwą
"Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki".

Copyright © 2011. Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowymlicznik odwiedzin: 234346