Medal PRO MEMORIA Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
Aktualności
Kontakt, Godziny otwarcia
Misja i historia biblioteki
Status prawny i organizacja Biblioteki
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Tuszów Narodowy
Kalendarz imprez
Konkursy
Biblioteczne publikacje
Medale i odznaczenia
Jubileusze
Centrum Pamięci Generała W.E. Sikorskiego
Fotografie i dokumenty
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego
Położenie i historia gminy
Informacja turystyczna
Biografie mieszkańców
Galerie
Realizowane projekty

Aktualności

Ogólnopolskie obchody 135 Rocznicy Urodzenia gen .W. E. Sikorskiego w Tuszowie Narodowym


 

    20 maja w Tuszowie Narodowym, miejscu urodzin gen. W. E. Sikorskiego, miały miejsce uroczyste ogólnopolskie obchody jego 135 rocznicy urodzenia. Odbywały się pod Honorowym Patronatem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, którego na uroczystości reprezentował Sekretarz Stanu- Szef Gabinetu Prezydenta, Minister Adam Kwiatkowski. Odczytał on list Prezydenta RP skierowany do organizatorów i uczestników obchodów.

 Uroczystość miała charakter religijno-patriotyczny z wojskową oprawą 5 Batalionu im. gen. Stanisława Hallera z Krakowa i orkiestrą wojskową z Lublina.

Rozpoczęła się Mszą Świętą koncelebrowaną przez licznie przybyłych kapłanów z ks. Seniorem Prałatem Franciszkiem Dziedzicem oraz kapelanem WP ks. por. Jerzym Skiminą. W homilii ks. Krzysztof Sudoł z Sarnowa nawiązał do poetyckiego zawołania  o podniesienie się Polski z kolan,  a następnie uwypuklił znaczenie postaci gen. W. Sikorskiego oraz Jana Pawła II, których rocznice urodzin są zbliżone do siebie i którzy patronują tuszowskim szkołom. Podkreślił, że mamy przestrzegać naszych narodowych wartości i być dumni z tego, że jesteśmy Polakami. ,,Nie ma takiej mocy, która by naród Polski potrafiła złamać” -przypomniał słowa generała,  które tak bardzo pasują do dnia dzisiejszego.

Po Mszy Świętej zebrani, przy asyście wojskowej na czele z orkiestrą, przeszli pod dom urodzenia generała i jego pomnik na dalszą część uroczystości.

    Na obchody licznie przybyli zaproszeni goście, wśród których byli : minister Adam Kwiatkowski, Senator RP Zdzisław Pupa, Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl, Starosta Powiatu Mileckiego Zbigniew Tymuła, radni szczebla powiatowego i gminnego, wójtowie okolicznych gmin, komendanci powiatowi Policji, WKU, PSP, delegacje instytucji,  stowarzyszeń i szkół  oraz jednostka strzelecka z Mielca z pocztami sztandarowymi.

    Marszałek Województwa Podkarpackiego  Władysław Ortyl zaakcentował ,, że w Tuszowie Narodowym serce Polski biło i bije mocniej’’ i poprosił, aby to przesłanie, obecny na uroczystości Pan Minister, przekazał Prezydentowi RP.

   Wójt Gminy Tuszów Narodowy Andrzej Głaz w swoim wystąpieniu nawiązał do ostatnich wydarzeń w kraju, stawiając za wzór godny naśladowania działalność Generała Sikorskiego i krytykował działania opozycji wobec obecnego rządu.

   Uroczystość była  okazją do wręczenia Medali Pro Patria dla;

- TSK im. gen. W. E. Sikorskiego – za utrwalanie Pamięci o gen. Sikorskim,

- Pani Marii Hałaj - inicjatorki utworzenia przy Gminnej Bibliotece Publicznej w domu urodzenia generała izby jego pamięci, 

-księdza Prałata Franciszka Dziedzica - długoletniego proboszcza w Tuszowie Narodowym w latach 1966 – 2002,

-Jerzego Rzepki – honorowego prezesa TSK za całokształt działalności,

oraz Adama Gryczmana i Romualda Rzeszutka z Mielca z Klubu Historycznego Prawda i Pamięć - za przywołanie pamięci o żołnierzach wyklętych.

 W tym dniu TSK otrzymało też z rąk Ministra Adama Kwiatkowskiego Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej za całokształt działalności w okresie ostatnich 25 lat.

   W czasie uroczystości Szkoła Podstawowa w Tuszowie Narodowym otrzymała z rąk Wójta Gminy Andrzeja Głaza i Przewodniczącego Rady Gminy Waldemara Maziarza pamiątkę z okazji Jubileuszu  35- lecia nadania jej, jako jednej z pierwszych w kraju, imienia generała W.E. Sikorskiego.

Podniosłym i wzruszającym momentem obchodów rocznicowych był Apel Pamięci, podczas którego kpt. Krzysztof Rybicki przywołał  Generała Sikorskiego i jego żołnierzy okresu I wojny, wojny 1920 roku i II wojny światowej, w tym z terenu gminy Tuszów Narodowy oraz zmarłych w katastrofie smoleńskiej. Po Apelu Pamięci złożone zostały wiązanki kwiatów przez delegacje.

            Uroczystość świadczy o tym, że Tuszów Narodowy jako strażnica pamięci o generale Sikorskim udowadnia prawdziwość wypowiedzi ambasadora Edwarda Raczyńskiego wygłoszonej  po śmierci generała: „ Należy on do tych wielkich Polaków, o których naród nigdy nie zapomni, tak jak nie zarzuci walki o wolność i niepodległość”

  

  

 02.06.2016


« powrót


strona główna    /    kontakt 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek po nazwą
"Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki".

Copyright © 2011. Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowymlicznik odwiedzin: 163139