Medal PRO MEMORIA Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
Aktualności
Kontakt, Godziny otwarcia
Misja i historia biblioteki
Status prawny i organizacja Biblioteki
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Tuszów Narodowy
Kalendarz imprez
Konkursy
Biblioteczne publikacje
Medale i odznaczenia
Jubileusze
Centrum Pamięci Generała W.E. Sikorskiego
Fotografie i dokumenty
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego
Położenie i historia gminy
Informacja turystyczna
Biografie mieszkańców
Galerie
Realizowane projekty

Aktualności

Regulamin XIII edycji konkursu plastycznego "Najpiękniejsza ilustracja książkowa"


Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym ogłasza XIII edycję gminnego konkursu plastycznego dla uczniów Szkół Podstawowych i Przedszkoli z terenu Gminy Tuszów Narodowy
„Najpiękniejsza ilustracja książkowa”

Celem konkursu jest promocja książki i czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych.
Konkurs trwał będzie w okresie: od 3 kwietnia 2019r. do 29 kwietnia 2019r.

Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką na formacie A-3 (inne formaty nie będą brane pod uwagę przy ocenie konkursowej) i mają ukazywać motyw z dowolnie przeczytanej książki.

Do każdej pracy na jej odwrocie należy dołączyć informację zawierającą:
• autora i tytuł prezentowanej książki
• nazwisko i imię autora pracy konkursowej
• klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna
• Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku (załącznik do regulaminu)

Do oceny będą brane pod uwagę prace indywidualne, pomysłowe, starannie wykonane i oryginalne. Ocena nastąpi w dwóch kategoriach wiekowych:
• klasy I-III
• klasy IV-VI

Osobno ocenione zostaną prace klas „0” i Oddziałów Przedszkolnych.

Prace można przekazywać do 29-04-2019r. do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tuszowie N. lub Filii Bibliotecznych w Jaślanach, Maliniu, Ławnicy i Sarnowie. Powołana Komisja konkursowa dokona oceny prac, przyzna nagrody rzeczowe nagrodzonym oraz wyróżnionym.

W Tygodniu Bibliotek., w czytelni GBP będzie miało miejsce uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród o czym poinformujemy szkoły telefonicznie, po ocenie komisji konkursowej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!Załącznik:

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu i celach promocyjnych. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym (Tuszów Narodowy 233, 39-332 Tuszów Narodowy). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zebrane.

Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

………….………………………

(data i podpis) (w przypadku osoby niepełnoletniej podpis opiekuna prawnego)03.04.2019


« powrót


strona główna    /    kontakt 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek po nazwą
"Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki".

Copyright © 2011. Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowymlicznik odwiedzin: 211767