Medal PRO MEMORIA Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowym Tuszów Narodowy
Aktualności
Kontakt, Godziny otwarcia
Misja i historia biblioteki
Status prawny i organizacja Biblioteki
RODO - informacja o przetwarzaniu danych osobowych w GBP Tuszów Narodowy
Kalendarz imprez
Konkursy
Biblioteczne publikacje
Medale i odznaczenia
Jubileusze
Centrum Pamięci Generała W.E. Sikorskiego
Fotografie i dokumenty
Towarzystwo Społeczno Kulturalne im. gen. W.E. Sikorskiego
Położenie i historia gminy
Informacja turystyczna
Biografie mieszkańców
Galerie
Realizowane projekty

Aktualności

Regulamin XII edycji konkursu poetyckiego
REGULAMIN XII EDYCJI KONKURSU

„Strzeż mowy ojców, strzeż ojców wiary”


1. Konkurs jest organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną  w Tuszowie Narodowym.
2. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego i spoza województwa.
3. Tematyka utworów musi mieć związek z nurtem (wątkiem) patriotycznym i religijnym.
4. Prace muszą być samodzielne, tzn. nie przepisane z książek, czasopism czy Internetu. Osoba przywłaszczająca sobie cudzy utwór lub jego fragmenty i podająca go jako własny będzie pociągana do odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 23 lutego 1994 roku Nr 24 poz. 83, art. 115)
5. Utwory powinny być starannie napisane (ciemnym, wyraźnym długopisem, na maszynie lub komputerze i z marginesami).
6. Prace powinny być złożone w trzech egzemplarzach.
7. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu od 1 lub 2 utwory opatrzone godłem (pseudonimem literackim).
8. Do napisanych wierszy na osobnej kartce w kopercie należy podać rozwiązanie godła tj.: nazwisko i imię, miejsce zamieszkania, klasa i rodzaj szkoły (uczniowie), natomiast dorośli mają zaznaczyć wiek, telefon kontaktowy i email.
9. W przypadku gdy utwory przygotowywane będą pod kierunkiem nauczyciela należy podać jego imię i nazwisko.
10. Prace konkursowe należy nadesłać lub przekazać na adres: Gminna Biblioteka Publiczna, 39-332 Tuszów Narodowy 233 do dnia 24 października 2017 roku. Ogłoszenie wyników będzie połączone z obchodami Święta Niepodległości
w listopadzie br., o czym laureaci i uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni.
11. Prace oceniane będą w kategoriach:
a/ uczniowie szkół podstawowych
b/ uczniowie gimnazjum
c/ uczniowie szkół średnich
d/ dorośli
przez komisję złożoną z nauczycieli – polonistów, bibliotekarzy
i literatów.
12. Laureatom konkursu przyznane zostaną nagrody
i wyróżnienia w każdej kategorii wiekowej.
13. Nagrodzone prace będą publikowane.
14. Do pracy należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody
na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby promocji konkursu lub biblioteki (zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 883) podpisane przez uczestnika konkursu lub rodzica - w przypadku osób niepełnoletnich.
15. Wszelkie zmiany i dodatkowe informacje zamieszczane będą na stronie internetowej: www.bibliotekatuszow.pl


Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo wykorzystywania do publikacji i promocji konkursu lub biblioteki i szkół we fragmentach lub całości utworów zgłoszonych do konkursu (na podstawie ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. z 23 lutego 1994 roku Nr 24 poz. 83, art. 41,51,64,65).Wzór oświadczenia

Ja niżej podpisany…………………………………………………………….
wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu lub biblioteki (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 883).……………………………………………07.09.2017


« powrót


strona główna    /    kontakt 
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje Program Rozwoju Bibliotek, który ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Strona sfinansowana ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach projektu Program Rozwoju Bibliotek po nazwą
"Biblioteka w Tuszowie wprowadza nowoczesne technologie by dać wiedzę na wyciągnięcie ręki".

Copyright © 2011. Gminna Biblioteka Publiczna w Tuszowie Narodowymlicznik odwiedzin: 169433